ПОСЕТЕТЕ НИ

АДРЕС

СЕПАЛ ЕООД

гр. Рудозем, ул. "Бор"4 

www.sepal.eu, e-mail: sepal@abv.bg

тел.: +359/306/53356

тел.: +359889321663

тел.: +359889321664

тел.: +359889321665

 

 

4960, Рудозем, 

Цех Тапицерия - ул. "Хан Аспарух", 7А

тел.: +359/306/53083

тел.: +359889321663